DigiShape

DigiShape

DigiShape, een proeftuin van de topsector Water en Maritiem, is een community van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die breed en cross-sectoraal samenwerken om de grote potentie van digitalisering te benutten voor de watersector. Samen werken we aan vernieuwende oplossingen voor concrete opgaven door het inzetten van nieuwe digitale technieken.

De founding partners (Van Oord, Deltares en Rijkswaterstaat) hebben mij gevraagd om als aanjager te werken aan de ontwikkeling van de drie hoofdlijnen: een actieve community, aansprekende projecten en een stevige governance.

Hier vind je meer informatie over DigiShape.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.