Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Als eerste uitwerking van haar Omgevingsvisie is de gemeente Hollands Kroon aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een gebiedsplan voor de Wieringermeer. Deze voormalige zuiderzeepolder is oorspronkelijk ontgonnen als agrarisch productiegebied maar staat voor een belangrijke transitie. Naast grootschalige teelt van paprika en tomaten in kassen is het gebied inmiddels ook in beeld voor energieproductie (zon, wind) en is de lokatie zeer geschikt voor het bouwen van datacentra (de eerste wordt op dit moment gebouwd). Het gebiedsplan Wieringermeer wil de gemeente Hollands Kroon ontwikkelen in nauwe samenwerking met haar gebiedspartners, te beginnen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland.

Regionale ontwikkeling is altijd een spannend proces, er zijn immers veel belangen mee gemoeid. Ook bij het gebiedsplan Wieringermeer is dit het geval. Om bestaande spanningen weg te nemen en een stevige basis te vormen voor een effectieve samenwerking in de ontwikkeling en uitvoering van het gebiedsplan heeft de gemeente Hollands Kroon Chris Karman (CONEXYS) gevraagd hen hierbij te helpen. Chris heeft een dagprogramma ontwikkeld en begeleid om de samenwerkende regionale overheden na te laten denken over hun eigen ambities en belangen, maar vooral ook met elkaar te laten praten over de wederzijdse percepties en verwachtingen. Hierdoor ontstaat begrip en kunnen conflicten in de samenwerking worden vermeden.

Het eindproduct van deze “pressure cooker workshop” was een gedeelde ambitie, gebaseerd op het gezamenlijk belang om te komen tot een vitale en toekomstbestendige ontwikkeling van de Wieringermeer. Daarnaast zijn er belangrijke afspraken gemaakt die er voor zullen zorgen dat de samenwerking in de toekomst stand kan houden, ook als er spannende onderwerpen aan de orde zijn. Als uitsmijter is een inventarisatie gemaakt van de overige regiopartners en de wijze waarop deze in het vervolgproces betrokken zullen worden. Alle resultaten worden vastgelegd in een ‘notitie van uitgangspunten’ en zal binnenkort worden bekrachtigd door de drie regionale overheden.

Comments are closed.