Water en energie

Water en energie

Een klimaatbestendige en waterrobuuste delta. Dat is het doel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). In de 14 onderzoekslijnen komen vraag en aanbod bij elkaar. Eén van de onderzoekslijnen is ‘Water en Energie’. Samen met de Waterschappen en Provincies zet Rijkswaterstaat gericht in op het benutten van het integrale watersysteem voor de opwekking van duurzame energie in combinatie met het bufferen van energie. Dit gebeurt door het gezamenlijk programmeren en matchen van onderzoek door universiteiten en kennisinstellingen en het uitvoeren van innovatieve pilots met het bedrijfsleven.

Om zicht te krijgen op het kennislandschap van Water en Energie is met 25 deskundigen gesproken uit de breedte van het werkveld. Op basis van deze gesprekken is een 7-tal factsheets opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van de technologieontwikkeling, modellering en impact assessment van de belangrijkste vormen van energie opwekking en buffering met het watersysteem. Onderstaande figuur geeft een samenvatting:

Uit de vraaggesprekken blijkt overigens dat de kennisontwikkeling in Nederland op het gebied van Water en Energie divers en verspreid is over een groot aantal universiteiten en kennisinstellingen, vaak zonder noemenswaardige programmatische samenhang.

Daarnaast lijkt de aandacht die er is bij waterbeheerders voor duurzame energie uit water niet dezelfde te zijn als bij de kennisinstellingen. De waterbeheerders hebben bijvoorbeeld aandacht voor de opwekking van energie uit laagverval waterkracht (uit beken en rivieren). De kennisinstellingen leggen hier juist weinig nadruk op, vanwege de relatief beperkte bijdrage van laagverval waterkracht aan de totale energiebehoefte van Nederland.

Tot slot wordt door vrijwel alle partijen in het onderzoek aangegeven dat het lastig is om financiering te verwerven voor nieuw onderzoek. Clustering van onderzoek lijkt hier echter wel positief aan bij te dragen (bv, WETSUS, Tidal Testing Centre), waarbij zowel overheid als bedrijfsleven de bindende factor kan zijn.

De volgende stap binnen de onderzoekslijn is het matchen van vraag en aanbod om zo nieuwe kernen (clustering) van onderzoek en innovatie te creëren gericht op versnelde praktijkimplementatie, onder meer door middel van pilots.

Klik hier om:

Bron uitgelichtte foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / RWS Afdeling Multimedia

Comments are closed.