Gebiedsplan Wieringermeer

Gebiedsplan Wieringermeer

Het productielandschap Wieringermeer geeft ruimte om te ondernemen. De Wieringermeer is dan ook te beschouwen als een modern productielandschap dat huidige en toekomstige ontwikkelingen in zich op kan en moet kunnen blijven nemen. Tegelijkertijd is er in het productielandschap ook aandacht voor wonen en leven, waarbij de focus ligt op kwaliteit, het behoud en versterking van de robuust blauwe en groene polderstructuur.

Op 16 januari 2017 is door de betrokken overheidspartijen afgesproken om gezamenlijk inhoud te geven aan het gebiedsplan Wieringermeer. Chris Karman is gevraagd op te treden als onafhankelijk procesbegeleider. Chris trekt daarbij op met een schrijfteam van 6 leden uit de drie organisaties en een kernteam waarmee hij de richting en ontwikkeling bewaakt. BVR, adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling, neemt de uitwerking van het gebiedsplan ter hand.

Het gebiedsplan moet inspireren maar dient ook als gemeenschappelijk afsprakenkader voor wat wel en wat niet bij Wieringermeer past. Naast het geven van de kaders en bieden van sturing is het doel van het gebiedsplan om de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren. Het is aan de initiatiefnemers zelf om invulling te geven aan de bijdrage die zij met hun projecten of initiatieven leveren aan de Wieringermeer binnen de aangegeven kaders. Op deze wijze bouwen zij mee aan de toekomst van de Wieringermeer.

Comments are closed.